Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

Ramowy plan dnia

 

Przedszkole czynne w godzinach  6.30 – 17.00

 

Realizacja podstawy programowej  8.00 – 13.00

 

6.30 – 8.00  - Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne

8.00 – 8.45  - Zabawy ogólnorozwojowe, praca indywidualna z dzieckiem

8.45 – 9.00  - Czynności samoobsługowe, przygotowanie do śniadania

9.00 – 9.30  - Śniadanie

9.30 – 12.45 – Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizowane w ramach realizacji podstawy programowej

                     -  pobyt na świeżym powietrzu, spacery, pobyt na placu zabaw

12.45 – 13.00 – Czynności samoobsługowe, przygotowanie do obiadu

13.00 – 13.30 – Obiad

13.30 – 14.00 – Odpoczynek poobiedni, słuchanie muzyki relaksacyjnej, czytanie utworów literackich  

14.00 – 15.15 – Zajęcia dodatkowe, warsztaty tematyczne wynikające z dodatkowej oferty przedszkola, zabawy i gry dydaktyczne z nauczycielem

15.15 – 15.30 – Podwieczorek

15.30 – 17.00 -  Swobodne zabawy dzieci