Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

Sztuka to...

 

"Sztuka to: miłość, uczucia...

tak, jakbyśmy latali w kosmosie,

jest to wyobraźnia.

Sztuka jest takim czymś,

które wibruje w naszym sercu

i chce wyjść na zewnątrz. "

  Maciej Staniak, kl. IVb

 

 

"Sztuka to wyrażanie siebie

i swoich uczuć poprzez plastykę."

 Noemi Grzybek, kl. IVb

  

 

"Czas, piękno, wytrwałość"

 Jan Bąk, kl. IVb

 

 

"Sztuka to życie odwzorowane na płótnie.

Sztuka to po prostu odwzorowanie nas.

Jest to także inny wymyślony wymiar

gdzie wszystko jest możliwe."

 Zofia Lenartowicz, kl. IVb

 

 

"Sztuka to piękne, niezwykłe rzeźbiarstwo, malarstwo

i innetalenty artystyczne.

Sztukę może stworzyć każdy,

ale trzeba zapracować na ten cel..."

 Amelia Woś, kl. IVb

 

 

"Dla mnie sztuka to wyraz emocji

ale też swoich umiejętności..."

  Marlena Szkup, kl. IVa

 

  

"Sztuka jest to

dzieło wyobraźni, talent."

 Aleksandra Zielińska, kl. IVa

 

 

"Ja myślę, że sztuka jest to jazda konna, malowanie,

taniec, śpiew, rysowanie, recytowanie wierszy.

Sztuka to talent człowieka."

 Julia Szeląg, kl. IVa

 

 

"Sztuka to:

dobro, zaufanie, odwaga i wiara."

  Wojciech Gąska, kl. IVa

 

 

"Sztuka to nie tylko plastyka ale

i gimnastyka, muzyka, taniec, śpiew, ładne czytanie

i być dobrym w tym

w czym się jest. "

  Martyna Taborek, kl. IVa

 

 

"Sztuka to np plastyka lub teatr.

Sztuka to coś pięknego

co bawi nas lub inspiruje."

  Natalia Tarka, kl. IVa

 

 

"Sztuka to piękny talent malarzy, rzeźbiarzy...

W muzeum patrzymy na obrazy, rzeźby- to sztuka.

Każdy może tworzyć sztukę,

ale musi w to włożyć dużo pracy... warto."

 Wiktor Kołodyński, kl. IVa

 

 

"Sztuka- opanowanie trudnych czynności!"

  Jan Gąsiorowski, kl. IVa

 

 

"Sztuka według mnie jest to:

śpiew, ortografia, kaligrafia,

muzyka, malarstwo,

pisanie wierszy, książek i baśni."

 Wojciech Niezabitowski, kl. IVa

 

 

"Sztuka to dla świata

nowe piękno i dobroć."

  Antoni Majchrzak, kl. V

 

 

"Sztuka to pasja ludzi,

którzy chcą pokazać innym co potrafią..."

Dominik Próchniak, kl. V

 

 

"Sztuka- piękno wydobyte przez człowieka

na papierze z życia codziennego.

Sztukę wydobywają malarze, literaci oraz iluzjoniści,

to oni są nazywani sztukmistrzami

i pokazują utworzone arcydzieła.

Sztukmistrzem może być każdy,

nawet ty..."

Karol Gawdzik, kl. V

 

"Sztuka- jest to umiejętność jaką

są uzdolnieni artyści a nawet i zwykli ludzie.

Sztuką jest coś umieć

a nie tylko być w centrum uwagi.

To umiejętność,

coś co potrafimy."

 Oliwia Byszewska, kl. V

 

 

"Sztuka to- coś wytworzonego przez człowieka...

coś niezwykłego,

coś ciekawego, zabawnego

oraz

coś zupełnie innego."

  Anna Pardyka, kl. V

 

 

"Sztuka jest wtedy, jeśli ktoś poświęca

swojemu dziełu dużo czasu.

Dla tej sztuki poświęca swoją pracę,

kocha to, co robi

i jest to dla niego bardzo ważne.

Oddaje się temu całym swoim sercem.

Dla innych jego dzieło może wydawać się

dziwne albo brzydkie ale temu kto

tworzy sztukę

to się podoba

i nie przyjmuje krytyki

na temat swojego dzieła."

Amelia Tusińska, kl. V

 

 

"Sztuka to pokaz wyobraźni artysty;

przekształcenie wyobraźni artysty

na kartkę..."

 Mateusz Wijaszka, kl. V

 

 

"Sztuka wzmacnia naszą wyobraźnię."

 Szymon Pomaranik, kl. V

 

 

"Sztuka to emocje.

Gdy czujesz się źle- oddajesz smutek,

gdy dobrze- oddajesz szczęście."

  Oliwia Niezabitowska, kl. VIIa

 

 

"Sztuka to obraz artystycznej duszy..."

  Natalia Lipiec, kl. VIIa

 

*

 Wypowiedzi uczniów podczas lekcji plastyki. Nauczyciel: p. Blanka Skowronek-Kolibska