Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

Rada Pedagogiczna

Izabela Stelmach – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, nauczyciel chemii i biologii

Jolanta Snopek – Z-ca Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, nauczyciel wychowania  przedszkolnego

Anna Kamińska – logopeda

Katarzyna Jędruchniewicz – nauczyciel, wychowawca grupy  3-latków

Marta Gaweł – nauczyciel wspomagający, grupa 3-latków

Agnieszka Samoń – nauczyciel, wychowawca grupy 4-latków

Anna Miechowicz-Klimek – nauczyciel, wychowawca grupy 5-latków

Kamila Rzeźnik – nauczyciel, wychowawca grupy 5-latków

Urszula Wnuk – nauczyciel, wychowawca grupy 6-latków A

Bożena Duda-Ceglińska – nauczyciel, wychowawca grupy 6-latków B

Marzena Czarnowska – nauczyciel, wychowawca grupy 6-latków B