Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

Rada Pedagogiczna

Stelmach Izabela – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, nauczyciel chemii i biologii

Snopek Jolanta – Z-ca Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, nauczyciel wychowania  przedszkolnego

Duda-Ceglińska Bożena – nauczyciel, wychowawca grupy 6-latków

Jędruchniewicz Katarzyna – nauczyciel, wychowawca grupy  6-latków

Kamińska Anna – logopeda, wychowawca grupy  3-latków

Kopińska Anita –nauczyciel, wychowawca grupy 4-latków

Miechowicz - Klimek Anna – nauczyciel

Rzeźnik Kamila – nauczyciel

Samoń Agnieszka – nauczyciel, wychowawca grupy 3-latków

Wiejak Genowefa – nauczyciel, wychowawca grupy 5-latków

Wnuk Urszula – nauczyciel, wychowawca grupy 5-latków