Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

Strona główna

 

WITAMY  W  ROKU  SZKOLNYM  2020 / 2021
 
   

 *

 Wzory dokumentów udostępnione są na stronie internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA oraz pobrać je można w wersji papierowej w sekretariacie szkolnym.

Prosimy o dokładne i staranne wypełnianie danych, ponieważ braki w dokumencie  mogą skutkować odrzuceniem wniosku przez komisję rekrutacyjną z przyczyn formalnych.
Wypełnione dokumenty składamy w sekretariacie.

 

 

Dlaczego warto być uczniem naszej szkoły? -kliknij:


 

*

 

 *

 

JADŁOSPIS  ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE STOŁÓWKA

*

 


*

*

 

Zapraszamy do zwiedzania "Galerii sztuki pracy on-line" uczniów klas 4 - 7

(2019/2020 , 2020/2021)

 

Aktualności