Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

14 lutego- rocznica utworzenia Armii Krajowej

        14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz i premier emigracyjnego rządu londyńskiego- gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową (AK), będącą fenomenem na skalę światową. Armia Krajowa jest uważana za największe, liczące 390 tysięcy żołnierzy i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie podczas II wojny światowej.

       Armia Krajowa miała charakter ogólnonarodowy i ponadpartyjny. Jej celem była walka o odzyskanie niepodległości Polski toczona z niemieckim i sowieckim okupantem Przeprowadzała akcje zbrojne i sabotażowe, szkoliła kadry. Formą jej działania był też wywiad i propaganda. Przygotowała Akcję „Burza” i Powstanie Warszawskie.

      Szkoleniem żołnierzy AK i przeprowadzaniem specjalnych akcji dywersyjnych zajmowali się m.in. Cichociemni- wybrani żołnierze Polskich Siła zbrojnych na Zachodzie, którzy decydowali się na przerzut drogą powietrzną z Wielkiej Brytanii, gdzie się szkolili, do okupowanej Polski. Pierwszy zrzut Cichociemnych, w tym urodzonego w Wąwolnicy Stanisława „Kostki” Krzymowskiego, miał miejsce 80 lat temu w nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku.

      Po II wojnie światowej komunistyczne władze prześladowały i szykanowały byłych żołnierzy AK, wielu skazywały na więzienie, a nawet karę śmierci. Dotyczyło to również wąwolniczan. Cześć Ich pamięci!

 

Anna Pardyka