Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

„Co Nas w Polsce zachwyca”

Regulamin konkursu majowego

Co Nas w Polsce zachwyca”

  1. W konkursie udział mogą wziąć uczniowie, rodzice oraz nauczyciele.

  2. Technika wykonanych prac – dowolna.

  3. Temat pracy- zabytki Polski, krajobrazy, wyjątkowe miejsca itp. dokładnie to co nas w naszym pięknym kraju urzeka.

  4. Nagrodą w konkursie jest wystawienie prac w galerii-online na naszej szkolnej stronie.

  5. Zdjęcia prac przesyłamy na adres: aleksandra.giza@vp.pl lub blankakolibska6@wp.pl W temacie piszemy: - uczeń: imię nazwisko, klasa, tytuł pracy; - nauczyciel: imię i nazwisko, tytuł pracy; - rodzić: imię i nazwisko, tytuł pracy.

  6. Termin przesłania prac do 15.05.2020r.

Organizatorzy konkursu : Aleksandra Giza, Karolina Kijewska, Blanka Skowronek- Kolibska