Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

"Opowieści z Narnii"

Regulamin Szkolnego Konkursu Czytelniczego

ze znajomości lektury „ Opowieści z Narnii”

 

 1. Założenia ogólne konkursu:

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V.

W  konkursie biorą udział uczniowie chętni.

2. Cele konkursu:

• Popularyzacja czytelnictwa.

• Promowanie autorów literatury powszechnej.

• Doskonalenie technik czytania oraz rozwój wyobraźni.

 • Wspieranie indywidualnych zainteresowań czytelniczych.

 3. Zakres wymaganych wiadomości i umiejętności:

 • Znajomość całości lektury „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” C .S Lewisa.

 4. Konkurs będzie miał charakter testu zawierającego różnorodne zadania, związane z treścią lektury. Obok zadań zamkniętych pojawią się zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, a na zakończenie - wypracowanie.

5. Ocena prac:

 • Praca konkursowe podlegać będą ocenie jury, w którego skład wchodzą nauczyciele języka polskiego.

6.Wszyscy uczniowie otrzymają pochwały z zachowania oraz oceny z j. polskiego, najlepsi - dyplomy oraz oceny celujące.

7. Konkurs odbędzie się 9 grudnia 2019 r. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 19 grudnia 2019 r.

 Organizatorzy: Beata Kałdonek, Marta Przewłoka.