Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy organizowany przez ZO LOP w Lublinie z okazji „Święta Polskiej Niezapominajki” - edycja XV

       Uczestnicy konkursu: Konkurs adresowany jest do członków LOP

- dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu województwa lubelskiego.

Cele konkursu:

- popularyzowanie Święta Polskiej Niezapominajki oraz Międzynarodowego Dnia Roślin,

- promowanie wiedzy o środowisku naturalnym i jego pięknie,

- rozbudzenie ciekawości w poznawaniu najbliższego otoczenia,

- kształtowanie optymistycznego spojrzenia na świat przyrody,

- rozwijanie zainteresowań oraz zdolności twórczych dzieci i młodzieży.

 

Tematyka konkursów i kategorie wiekowe:

Kat. I Konkurs plastyczny dla dzieci 5 i 6 letnich z grup przedszkolnych oraz klas „0” pod

hasłem: "Przyszła wiosna do ogródka”. Format prac A4 lub A3. Technika dowolna. Prace indywidualne.

Kat. II Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pod hasłem „Wiosna w lesie”.

Format prac A4 lub A3. Technika dowolna. Prace indywidualne.

Ważne informacje!

Prace plastyczne  w kategorii I i II powinny być starannie oprawione i podpisane na odwrocie. Opis powinien zawierać: temat konkursu, imię i nazwisko autora, klasa/wiek, szkoła, imię i nazwisko opiekuna.

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką z wyjątkiem użycia materiałów kruchych, sypkich i naturalnych

Z jednej szkoły na konkurs może być przysłanych: W kat. I, II i III  nie więcej niż  po 3 prace plastyczne, w przypadku większej ilości prac komisja wybierze 3 prace do wysłania.

Kat. III Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych pod hasłem „Moje

ulubione rośliny wiosenne - album roślin ogrodowych” Album powinien zawierać max 10 kartek, format albumu A4, technika dowolna. Każda roślina ujęta w albumie, poza rysunkiem powinna zawierać krótki opis. Prace wyłącznie indywidualne.

Kat. IV Konkurs fotograficzny dla uczniów klas VII -VIII szkół podstawowych pod hasłem „Wiosna w ogrodzie”. Format zdjęć  15x21cm . Z jednej szkoły na konkurs może być przesłanych maksymalnie 6 zdjęć. Autorzy nagrodzonych fotografii, na prośbę organizatora konkursu, zobowiązani są do udostępnienia kopii zdjęć w celu publikacji zdjęcia na stronie internetowej organizatora oraz w „Zielonym Biuletynie”.

Warunkiem wysłania prac jest też dołączenie zgody wydrukowanej i wypełnionej przez rodzica ze strony internetowej http://lop.pvv.pl/ i karty zgłoszenia wypełnionej przez opiekuna.

 

Nowy termin dostarczania prac do 30 maja 2020 roku (decyduje data wpływu), a to znaczy, że do poniedziałku 25 maja najpóźniej prace powinny się znaleźć w szkole.

Osoby zainteresowane udziałem proszę o kontakt indywidualny przez dziennik elektroniczny. Zachęcam do konsultacji zainteresowanych uczniów klas IV - VIII przed przystąpieniem do wykonywania prac. Można komunikować się również droga mailową.

 

 

Ewa Klocek - opiekun

 

Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody

 

w Szkole Podstawowej w Wąwolnicy