Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

Konkurs na najciekawszą SKARBONKĘ samodzielnie wykonaną

Regulamin konkursu:

 

Cele konkursu: Zachęcenie dzieci do zainteresowania się tematyką oszczędzania,

                           rozwijanie zainteresowań plastycznych,

                           promowanie aktywności twórczej.

Uczestnicy: Wszyscy chętni uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

                     w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wąwolnicy.

Termin konkursu: do 20 lutego 2020r.

Zasady konkursu:

1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie skarbonki dowolną trwałą techniką w formie przestrzennej.

2. Każda praca powinna być podpisana i zawierać informacje: - imię i nazwisko oraz klasa autora pracy.

3. Prace z chwilą ich złożenia stają się własnością szkoły i nie muszą być zwracane uczestnikom po zakończeniu konkursu.

4. Skarbonki należy przynosić do organizatorów: do pani Blanki Kolibskiej do sali nr 26, do pani Barbary Bieniek do sali nr 15 lub do pani Małgorzaty Grzybek do świetlicy szkolnej.

Nagrody:

Zwycięzcy konkursu wyłonieni przez Komisję Konkursową zostaną nagrodzeni dyplomem oraz nagrodą rzeczową.

Organizatorzy konkursu: Blanka Skowronek- Kolibska, Małgorzata Grzybek, Barbara Bieniek.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!