Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

Harmonogram spotkań z rodzicami

                                                         Harmonogram spotkań z rodzicami

                                                                     w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

Skargi i wnioski na temat działalności placówki można składać w sekretariacie, w godzinach jego pracy, w "Książce skarg i wniosków".