Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

Rada Pedagogiczna

Stelmach Izabela – Dyrektor szkoły, nauczyciel chemii i biologii

Snopek Jolanta – Z-ca Dyrektora szkoły, nauczyciel wychowania przedszkolnego

Bieniek Barbara – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Boruch Agata – nauczyciel rewalidacji, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

ks. Breś Adam -nauczyciel religii

Butryn Dariusz – nauczyciel wychowania fizycznego

Czarnowska Marzena – nauczyciel wspomagający

Czuba Klaudia – nauczyciel wspomagający, psycholog

Figura Elżbieta – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Giza Aleksandra-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Górka Małgorzata - nauczyciel matematyki

Graca Małgorzata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Grzybek Małgorzata – nauczyciel świetlicy

Guz-Gajda Anna – nauczyciel języka polskiego

Jarosz Grzegorz – nauczyciel wychowania fizycznego i geografii

Kałdonek Beata – nauczyciel języka polskiego

Kamińska Beata – nauczyciel matematyki

Kijewska Karolina – nauczyciel wspomagający

Klocek Ewa – nauczyciel przyrody, biologii i WDŻR

Kołodyńska Ewa – nauczyciel matematyki i fizyki

Kołodyńska Marta - nauczyciel wspomagający

Kozak –Saran Kinga- nauczyciel wspomagający

Kozińska Aldona – nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych, WDŻR, rewalidacji

Kucharska Marta – nauczyciel chemii

Kufel-Śpiewak Monika-nauczyciel języka angielskiego

Kursa Agnieszka – nauczyciel języka angielskiego

Łaguna Barbara – nauczyciel katecheta

Nienałtowska – Padło Joanna - pedagog

Padło Bolesław – nauczyciel informatyki, techniki i doradca zawodowy

Pardyka Anna – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Pęcak - Wałach Marlena – nauczyciel bibliotekarz

Przewłoka Marta – nauczyciel języka polskiego, logopeda

Skowronek-Kolibska Blanka – nauczyciel informatyki, plastyki i techniki

ks. Sura Artur – nauczyciel katecheta

Wójcik Sylwia – nauczyciel wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej

Zdżalik-Chodacka Beata – nauczyciel języka angielskiego

Zgrzywa Anna – nauczyciel języka niemieckiego