Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

XX Dzień Papieski w naszej parafii

     Każdego roku w niedzielę poprzedzającą wybór kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w kraju i środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski. Jubileuszowe obchody już XX Dnia Papieskiego odbywają się pod hasłem „Totus Tuus” (biskupiego wezwania Karola Wojtyły, które pochodzi z „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny). Tego dnia przeprowadzana jest tradycyjna zbiórka środków na stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja “Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się w 100 rocznicę urodzin i 15 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II.

       Dzień Papieski to czas radości, pamięci o Papieżu Polaku i łączności duchowej z Ojcem Świętym Franciszkiem. Organizowane są wtedy w całym kraju liczne wydarzenia promujące nauczanie św. Jana Pawła II. W naszym kościele parafialnym także odbyło się takie wydarzenie. Po Mszy Św. o godz. 10.30 wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wraz chórem Jubilate Deo oraz scholą liturgiczną. Uczennice szkoły podstawowej z kl. 7 i 8: Natalka, Oliwka, Ania, Emilka, Patrycja, Wiktoria i Amelka przypominały nam życiorys Św. Jana Pawła II, najważniejsze momenty z Jego życia: narodziny, okres studiów, wybór na papieża, zamach na Placu Św. Piotra z 13 maja 1981r. pielgrzymki Ojca św. do Fatimy, Częstochowy. Usłyszeliśmy w czytanych tekstach, że: „ Jan Paweł II był człowiekiem różańca, a cały Jego pontyfikat był nim przepełniony aż po brzegi”. To On wprowadził nową część różańca – tajemnice światła.” Wspomnienia o Janie Pawle II były przeplatane pięknymi utworami przygotowanymi przez naszego organistę Pana Adama Łagunę. Chór wraz ze scholą wykonywali utwory m.in. Gaude Mater, Oto miłość, Pielgrzym, Ave Maria. W czasie czytania wspomnień o Św. Janie Pawle II i słuchania pieśni w tle była wyświetlana prezentacja multimedialna, przedstawiająca najważniejsze momenty z życia papieża, która przygotował ks. Artur Sura. Na koniec wspólnie wszyscy zaśpiewaliśmy ulubioną pieśń Karola Wojtyły „Barkę”.

    Dzień Papieski to dobry moment, by nie tylko sięgnąć do wspomnień o św. Janie Pawle II i organizować uroczyste koncerty, ale także to dobry czas, by po raz kolejny przypomnieć sobie nauczanie naszego wielkiego Rodaka.

 

      Pamiętajmy! To tak naprawdę od nas wszystkich zależy, czy jego nauczanie znajdzie odzwierciedlenie w naszej codzienności.

Dziękujemy Wszystkim za przybycie i dawanie dobrego przykładu naszym dzieciom i młodzieży.

Ewa Kołodyńska

Barbara Łaguna

Adam Łaguna

ks Artur Sura