Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

Zwroty książek i podręczników

       Procedury zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej
w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wąwolnicy

       

1.   Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

 

2.   Wychowawca i / lub bibliotekarz powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny o terminach zwrotów książek i podręczników.

 

3.   Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).

 

4. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.

 

5.   Podręczniki powinny być zwracane w kompletach, usunięte foliowe okładki, usunięte zapisane ołówkiem notatki, należy zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia.

 

6. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce zwrotu i składowania oddawanych książek i podręczników:

 

a) Książki wypożyczone z biblioteki będą zwracane bezpośrednio bibliotekarzowi przez uczniów lub rodziców/opiekunów w wyznaczonych dniach i godzinach.

 

b) Podręczniki będą zwracane w szkole wg. ustalonego harmonogramu i ustalonych zasad, o których rodziców i uczniów poinformuje wychowawca i/lub bibliotekarza poprzez dziennik elektroniczny.

 

c) Osoby dokonujące zwrotu książek w wyznaczonych godzinach i poza wyznaczonymi godzinami pracy bibliotekarza muszą przygotować zwracane książki/podręczniki w następujący sposób:

 

  •     podręczniki zapakowane w reklamówkach należy opisać na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, DATA ZWROTU, wypisać ewentualne braki i odłożyć w wyznaczonym miejscu

 

  •      książki wraz z załączoną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa,) należy odłożyć w wyznaczonym miejscu.

 

7.   Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek i podręczników.

 

a) W przypadku zniszczonej lub zagubionej książki należy skontaktować się za bibliotekarzem, za pomocą dziennika elektronicznego.

 

b) W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub braku podręcznika rodzic zobowiązany jest do odkupienia zniszczonego/zgubionego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany za pomocą dziennika elektronicznego.

 

 

 Zasady zwrotu podręczników 

 

i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej:

 

1. Od 19.6.20 w godzinach wyznaczonych – można będzie oddać książki wypożyczone z biblioteki, w wyznaczonym miejscu przy bibliotece lub bezpośrednio do bibliotekarza, jeżeli książki posiadają kod .

 

2. Od 19 czerwca zwracamy podręczniki wg ustalonego harmonogramu .

 

3. Dla tych, którzy nie będą mogli oddać książek w wyznaczonym terminie zostanie wyznaczony inny termin.

 

4. Klasy 1, 4 i 7 oddadzą podręczniki we wrześniu (nie dotyczy książek wypożyczonych z biblioteki).

 

5. W dniu, kiedy klasa oddaje książki nie ma lekcji online .

 

6. Wychowawca i/ lub bibliotekarz informuje klasę o terminie i zasadach zwrotu podręczników i książek.

 

7. Uczeń/rodzic musi mieć maseczkę podczas zwracania książek i podręczników do biblioteki.

 

8. Uczeń/rodzic sam odkłada podręczniki w wyznaczonym miejscu po odnotowaniu zwrotu.

 

9. Bibliotekarz kontroluje stan podręczników i odnotowują ewentualne braki po kwarantannie podręczników.

 

11. Bibliotekarz informuje rodziców poprzez Vulcan o dalszym postępowaniu w przypadku zniszczenia bądź zagubienia książki z biblioteki.

 

12. Bibliotekarz podczas przyjmowania zwrotów musi mieć maseczki, rękawiczki i ew. przyłbice.

13. W bibliotece znajdować będzie się płyn do dezynfekcji rąk i blatów.

 

 14. Harmonogram:

 

Dzieci/rodzice przychodzą w odstępach po max. dwie osoby, z zachowaniem reżimu sanitarnego i odstępów min. 1,5 m.

 

19.06.(PIĄTEK)

 

klasy 8a - godz. 10.30 - 11.30

klasa 8b - godz. 12.00 - 13.30

 

22.06. ( PONIEDZIAŁEK)

 

Klasa 3 a i b - 10.15 - 11.30

Klasa 2 a i b - 12.00 - 13.30

 

23.06. ( WTOREK)

 

Klasa 6a - godz. 9.00 - 10.00

Klasa 6b - godz. 10.30 - 11.30

 

24.06. ( ŚRODA )

 

Klasa 5 a - godz. 9.00 - 10.00

Klasa 5b - godz. 10.30 - 11.30

 

 

Zwrotu książek do biblioteki można dokonać podczas zwrotu podręczników lub wg. następującego harmonogramu.

Zwrot książek do biblioteki, również odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego i odstępów min. 1,5 m., :

 

19.06 = 9.00 - 10.00

 

22.06 = 9.00 - 10.00

 

23.06 = 9.00 - 10.00

 

24.06 = 12.00 - 13.00