Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

Uroczystość Pasowania na Ucznia Klasy Ia i Ib.

        Dnia 23 października uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. H. i K. Dulębów w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wąwolnicy złozyli Uroczyste Ślubowanie.

        Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Panie wychowawczynie klas pierwszych zapoznawały i wdrażały swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcia nauki w szkole.

        Klasy pierwsze przygotowały na dzień Ślubowania część artystyczną, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdolności przed licznie zgromadzoną publicznością. Następnie po odśpiewaniu hymnu szkolnego nastąpiła część oficjalna uroczystości i uczniowie złożyli przysięgę na Sztandar Szkoły. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotknięcie jego ramienia dużym kluczem. Po krótkim przemówieniu Pani Dyrektor i złożeniu zyczeń wszystkim uczniom nastąpiła chwila wręczania biretów dla każdego pierwszaka.

        Również rodzice pamietali o świecie dzieci. Przybyli w licznym gronie, zorganizowali "słodkie" przyjęcie. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

B. Bieniek, E. Duda

zdjęcia: M. Ścibior