Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

Pamiętamy o Zmarłych...

       Tradycyjnie przed uroczystością Wszystkich Świętych  uczniowie naszej szkoły udali się wraz z wychowawcami na wąwolnicki cmentarz na groby nauczycieli, patriotów i społeczników oraz pod pomnik Poległych i Pomordowanych Wąwolniczan w latach 1939 -1948.

       Sprzątając osamotnione niekiedy groby i zapalając na nich znicze uczniowie poznawali dzieje naszej szkoły i miejscowości, w której nie brakło ludzi oddanych swemu środowisku i Ojczyźnie, czego dowiedli walką o Jej niepodległość i pracą, często oświatową, podejmowaną  na Jej rzecz.

Anna Pardyka