Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

Akcja "ZNICZ - PAMIĘTAM"

        W ramach działalności charytatywnej Szkolne Koło Caritas i świetlica szkolna zapraszają do udziału w akcji "Znicz- pamietam", której celem jest pomoc Puławskiemu Hospicjum im. św. Matki Teresy z Kalkuty.

        Od 23-go października 2018r. podczas przerw śródlekcyjnych prowadzona jest sprzedaż zniczy. Znicze można będzie nabyć również 27-go/sobota przy cmentarzu parafialnym w Wąwolnicy. Całkowity dochód ze sprzedaży zostanie przekazany puławskiemu hospicjum.

Barbara Łaguna