Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

Wyniki ogólnopolskich konkursów/olimpiad matematycznych uczniów kl. III gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018