Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wąwolnicy z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Wąwolnicy ze względu na sytuację epidemiologiczną