Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wąwolnicy

Strona główna

 

WITAMY  W  ROKU  SZKOLNYM  2020 / 2021
   

 *

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuję, że od dnia 18 stycznia 2021 r. nauka w klasach 1-3 odbywać się będzie
w trybie stacjonarnymwedług dotychczasowego planu zajęć.
Uczniowie klas 4-8 będą realizować zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Wszystkie zajęcia, zarówno prowadzone stacjonarnie jak i zdalnie, odbywać się będą zgodnie
z obowiązującym planem lekcji, a ewentualne zmiany będą zamieszczane w dzienniku.
Od 18 stycznia 2021 r. świetlica szkolna zapewni opiekę uczniom klas 1-3.
Dojazdy uczniów oraz obiady będą odbywały się bez zmian.
Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust
do zastosowania w przestrzeni publicznej.
Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Izabela Stelmach

------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

 

 *

 

JADŁOSPIS  ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE STOŁÓWKA

*

 


*

 

 

Aktualności